Statutair

HINP BS - EcoFin

Vacante plaatsen: permanente rekrutering
Diploma
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Inschrijvingsperiode
Permanent open

Jobomschrijving

"Fraudebestrijding". Dat is hét kernwoord voor hoofdinspecteurs met specialisatie EcoFin bij de Federale Gerechtelijke Politie.

Zoals het woordje "EcoFin" zelf zegt: onze teams strijden tegen zware sociale, fiscale, economische en financiële criminaliteit. Een opdracht die zowel uitdagend als van groot belang is in onze huidige maatschappij.

Sterk in economie, interesse in financiën en flink wat verantwoordelijkheidszin? Solliciteer dan zeker!

Wist je trouwens dat je tijdens de 14 maanden opleiding ook volledig betaald wordt?

Opgelet: de beroepskennisproef zal georganiseerd worden op 2 juli 2024.

Presentatie vd. dienst

De Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) is één van de drie algemene directies van de Federale Politie. 

DGJ is een gespecialiseerde politie die zich voornamelijk richt op de strijd tegen de zware, georganiseerde misdaad - in welke vorm dan ook. De collega's voeren complexe onderzoeken uit op een supra-lokaal niveau en leveren steun en expertise aan de ganse Geïntegreerde Politie, maar ook aan nationale en internationale partners. 

Op operationeel vlak bestaat de Federale Gerechtelijke Politie uit 18 directies: 14 gedeconcentreerde directies in de gerechtelijke arrondissementen (de “FGP's”) en 4 centrale directies die in Brussel gevestigd zijn.

 

De Algemene directie van de gerechtelijke politie (DGJ) omvat, op centraal niveau, een dienst die gespecialiseerd is in het onderzoeken van financiële en economische misdrijven (CDGEFID) én een dienst die gespecialiseerd is in de strijd tegen corruptie en openbare fraude (CDBC). 

Op het niveau van de gedecentraliseerde gerechtelijke directies onderzoeken de EcoFin teams de sociale, fiscale, economische en financiële criminaliteit in hun gerechtelijk arrondissement. 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname).
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Inschrijvingsbewijs laatstejaarsstudent tot het behalen van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
 • Specifieke diplomavereisten ECOFIN
  • Master Accountancy en Revisoraat
  • Master Algemene Economie
  • Master Bedrijfseconomie
  • Master Bedrijfskunde
  • Master Beleidseconomie
  • Master Economie, Recht en Bedrijfskunde
  • Master/Bachelor Economische Wetenschappen
  • Master/Bachelor Handelswetenschappen
  • Master/Bachelor Rechten
  • Master/Bachelor Sociaal-Economische Wetenschappen
  • Master/Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen
  • (HBO) Graduaat Rechtspraktijk
  • Bachelor Bedrijfsmanagement
  • (HBO) Graduaat Boekhouden
  • (HBO) Graduaat Fiscale Wetenschappen
  • Voorwaarden tot aanvaarding andere diploma's:
   Minimaal 90 uren Boekhouden, Fiscaliteit, Financiënwezen, Management, Handelsrecht, Fiscaal Recht, Boekhoudkundig Recht, Wetboek der Vennootschappen of Sociaal Recht inzake Bedrijven.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader
 • Meer dan zes jaar geleden in kennis werd gesteld van zijn derde mislukking voor de afgelegde selectieproef
 • Niet eerder definitief niet geslaagd zijn als aspirant voor het beoogde kader na de basisopleiding (verzaking tijdens de opleiding wordt gelijkgesteld aan niet-slagen)
 • Niet eerder het voorwerp uitgemaakt hebben van een definitieve ambtsontheffing aangewezen op artikel 81 van de Exoduswet
 • Op het ogenblik van het aangenomen ontslag, geen evaluatie met de eindvermelding 'onvoldoende' hebben gekregen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
 • -
 • Voldoen aan de medische voorwaarden die vereist zijn voor de functie (zie document "Medische proef - medische voorwaarden" in de rubriek "Nuttige documenten"): lengte, gewicht, zicht, tattoos*..., redenen voor ongeschiktheid wegens bepaalde medische aandoeningen. *Tattoos in de nek en in het gezicht leiden tot ongeschiktheid. Tattoos op zichtbare delen van het lichaam kunnen leiden tot ongeschiktheid. Tattoos die racistisch of discriminerend zijn, leiden tot ongeschiktheid.

Gewenst profiel

Wat je nodig hebt.

 • Een stuk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Een portie gedrevenheid.
 • Zelfstandigheid.
 • Echte teamspirit.
 • Een analytische mindset. Je redeneert, trekt conclusies en lost problemen op.
 • Gevoel voor organisatie en respect voor wettelijke en hiërarchische normen.
 • De nodige stressbestendigheid.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar