Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Politie, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd op 20 juni 2024. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid. Een volledige lijst kan hier worden geraadpleegd: Report: Recrutement et Sélection de la Police | Rekrutering en Selectie van de Politie | Einstellung und Auswahl der Polizei - 2024-06-20T08:37:02- 2024-06-20 - Accessibility Auditing Tool (belgium.be)

Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar. 

Contactgegevens

Als u bij uw bezoek aan onze website voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten. We zijn ook benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken.

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met:

  • Dienst Rekrutering & Selectie via e-mail: rekrutering@police.belgium.eu
  • Klachtenprocedure: werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u steeds uw ontevredenheid melden via de webpagina (on)Tevreden over onze diensten.
  • Federale ombudsman: als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie

           Leuvenseweg 48 bus 6

           1000 Bruxelles

           contact@federaalombudsman.be

           Website Federale Ombudsman

Verbeteringsplan

We gaan een diepgaande audit van onze site doen. 

Deze verklaring is op 10/09/2021 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 20/06/2024