Statutair

Beveiligingsagent

Vacante plaatsen: permanente rekrutering
Diploma
Lager secundair of geen diploma
Inschrijvingsperiode
Permanent open

Jobomschrijving

Een beveiligingsagent van politie is tewerkgesteld binnen de Directie van de Beveiliging van de Federale Politie.

De functie van beveiligingsagent bestaat uit de beveiliging van: nucleaire sites, de infrastructuren van Brussels Airport, nationale, internationale en Europese instellingen, kritieke infrastructuren, de infrastructuur van de SHAPE, de infrastructuur van de NAVO, de koninklijke paleizen,... alsook uit de beveiliging van personen.

Daarnaast is de beveiligingsagent ook verantwoordelijk voor de: overbrenging van gevangenen, politie van hoven en rechtbanken, beveiligingspatrouilles (nucleaire sites, luchthavens, ambassades ...), de openbare orde in geval van incidenten, interventies bij incidenten met passagiers, protocollaire escortes.

Presentatie vd. dienst

De Directie beveiliging (DAB) is officieel opgericht in november 2017, in de nasleep van de terreuraanslagen in België en onze buurlanden, met een drieledig doel:

 • het aantal militairen op straat en voor de 'kritieke' gebouwen verminderen;
 • gevoelige plaatsen gewapend beveiligen;
 • een pragmatische en efficiënte oplossing bieden voor het veiligheidskorps van Justitie.

Zoals de naam aangeeft bestaat de opdracht van DAB in het beveiligen. De beveiliging gebeurt in het bijzonder door de inrichting van vaste posten en de uitvoering van mobiele patrouilles ter voorkoming van of als reactie op incidenten die de veiligheid van een plaats of een politiedispositief kunnen bedreigen.

Deze nieuwe directie zorgt of zal zorgen voor:

 • de beveiliging van de nucleaire sites
 • de overbrenging van gevangenen en de politie van hoven en rechtbanken
 • de beveiliging van de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal
 • de beveiliging van de nationale, internationale en Europese instellingen
 • de beveiliging van de kritieke infrastructuren
 • de beveiliging van de instellingen van de SHAPE en de NAVO
 • de beveiliging van de koninklijke domeinen en paleizen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname).
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader
 • Meer dan zes jaar geleden in kennis werd gesteld van zijn derde mislukking voor de afgelegde selectieproef
 • Niet eerder definitief niet geslaagd zijn als aspirant voor het beoogde kader na de basisopleiding (verzaking tijdens de opleiding wordt gelijkgesteld aan niet-slagen)
 • Niet eerder het voorwerp uitgemaakt hebben van een definitieve ambtsontheffing aangewezen op artikel 81 van de Exoduswet
 • Op het ogenblik van het aangenomen ontslag, geen evaluatie met de eindvermelding 'onvoldoende' hebben gekregen
 • Zich ertoe verbindt het uniform te dragen wat impliceert dat iedere aanpassing, wijziging of toevoeging van insignes, symbolen, tekens, persoonlijke tekens, religieuze of privétekens verboden is

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Voldoen aan de medische voorwaarden die vereist zijn voor de functie (zie document "Medische proef - medische voorwaarden" in de rubriek "Nuttige documenten"): lengte, gewicht, zicht, tattoos*..., redenen voor ongeschiktheid wegens bepaalde medische aandoeningen. *Tattoos in de nek en in het gezicht leiden tot ongeschiktheid. Tattoos op zichtbare delen van het lichaam kunnen leiden tot ongeschiktheid. Tattoos die racistisch of discriminerend zijn, leiden tot ongeschiktheid.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis medische zorgen