Statutair

HINP BS - ICT

Vacante plaatsen: permanente rekrutering
Diploma
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Inschrijvingsperiode
Permanent open

Jobomschrijving

Je hebt ICT en je hebt ICT bij de Federale Politie. 

De teams van de Computer Crime Unit bestrijden cybercriminaliteit en voeren onderzoek naar hacking, internetfraude, sabotage en fraude. Het aantal slachtoffers van cybercriminelen, zowel burgers als bedrijven, neemt elke dag toe. Deze digitale misdrijven mogen niet ongestraft blijven!

Dat is precies waarom wij op zoek zijn naar nieuwe collega's. Ben jij een ICT-professional die echt een verschil wil maken in de maatschappij? Solliciteer en sluit je aan bij een CCU.

Wist je trouwens dat je tijdens de 14 maanden opleiding ook volledig betaald wordt?

Opgelet: de beroepskennisproef zal georganiseerd worden op 2 juli 2024.

Presentatie vd. dienst

De Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) is één van de drie algemene directies van de Federale Politie.

DGJ is een gespecialiseerde politie die zich voornamelijk richt op de strijd tegen de zware, georganiseerde misdaad - in welke vorm dan ook. De collega's voeren complexe onderzoeken uit op een supra-lokaal niveau en leveren steun en expertise aan de ganse Geïntegreerde Politie, maar ook aan nationale en internationale partners. 

Op operationeel vlak bestaat de Federale Gerechtelijke Politie uit 18 directies: 14 gedeconcentreerde directies in de gerechtelijke arrondissementen (de “FGP's”) en 4 centrale directies die in Brussel gevestigd. 

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) maakt deel uit van de centrale diensten die in Brussel zijn gevestigd. Deze dienst onderzoekt onder meer aanvallen op gevoelige infrastructuur of computercriminaliteit in complexe IT-omgevingen. 

De FCCU verleent ook steun aan de operationele eenheden van de andere centrale diensten en directies. 

Op het niveau van de gedecentraliseerde gerechtelijke directies zorgen de regionale gespecialiseerde eenheden (de RCCU's) voor deze onderzoeken. Zij onderzoeken de computercriminaliteit in hun gerechtelijk arrondissement, zoals bijvoorbeeld het analyseren van in beslag genomen ICT-materiaal. 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname).
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Inschrijvingsbewijs laatstejaarsstudent tot het behalen van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
 • Specifieke diplomavereisten ICT
  • Master Computer Science
  • Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT
  • Master Industriële Wetenschappen Elektrotechniek
  • Master Industriële Wetenschappen Informatica
  • Master/Bachelor Industriële Wetenschappen
  • Master/Bachelor Informatica
  • Master/Bachelor Ingenieurswetenschappen
  • Master/Bachelor Toegepaste Informatica
  • Bachelor Computerwetenschappen
  • Bachelor Elektronica-ICT
  • (HBO) Graduaat Industriële Informatica
  • (HBO) Graduaat Informatica
  • Voorwaarden tot aanvaarding andere diploma's:
   Minimaal 90 uren Informatica, Informaticadesigner, Informaticaconceptie, Industriële Informatica,Techniek Informaticabeheer, Digitale Telefonie, Telecommunicatie, Robotica of Programmeur in alle talen van het Programmeren (COBOL in alle talen van het programmeren, coderen, …).

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader
 • Meer dan zes jaar geleden in kennis werd gesteld van zijn derde mislukking voor de afgelegde selectieproef
 • Niet eerder definitief niet geslaagd zijn als aspirant voor het beoogde kader na de basisopleiding (verzaking tijdens de opleiding wordt gelijkgesteld aan niet-slagen)
 • Niet eerder het voorwerp uitgemaakt hebben van een definitieve ambtsontheffing aangewezen op artikel 81 van de Exoduswet
 • Op het ogenblik van het aangenomen ontslag, geen evaluatie met de eindvermelding 'onvoldoende' hebben gekregen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
 • -
 • Voldoen aan de medische voorwaarden die vereist zijn voor de functie (zie document "Medische proef - medische voorwaarden" in de rubriek "Nuttige documenten"): lengte, gewicht, zicht, tattoos*..., redenen voor ongeschiktheid wegens bepaalde medische aandoeningen. *Tattoos in de nek en in het gezicht leiden tot ongeschiktheid. Tattoos op zichtbare delen van het lichaam kunnen leiden tot ongeschiktheid. Tattoos die racistisch of discriminerend zijn, leiden tot ongeschiktheid.

Gewenst profiel

We zoeken straffe ICT'ers die:

 • Beschikbaar en gedreven zijn.
 • Gevoel hebben voor organisatie en de wettelijke en hiërarchische normen respecteren.
 • Stressbestendig zijn.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
 • Kunnen analyseren, redeneren en problemen oplossen.
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Graag samenwerken en van sociaal contact houden

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar